Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2021/2022

Viac informácií o tejto výzve sa dozviete na tomto linku: Výzva v roku 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku