Nájomné zmluvy za rok 2009 /v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 318 z 27. marca 2002, bod B.4/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku