26.06.2015 Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2015-1 národný projekt Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt „Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania“.


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2015-1


Oprávnený žiadateľ: Štátny pedagogický ústav


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 25. august 2015

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky