Návrh predložený na vyjadrenie reprezentáciám vysokých škôl

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie (Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) na vyjadrenie do 06.12.2020. Následne vypracuje konečené znenie metodiky a rozpisu na rok 2021.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku