Ukončenie týždňa písomných maturitných skúšok

  • Dátum: 19.03.2010

     Na Slovensku sa dnešným dňom uzavrel týždeň písomných maturitných skúšok.
    
Po povinnej maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry a jedného cudzieho jazyka si niektorí stredoškoláci zvolili aj písomnú maturitnú skúšku z matematiky. Test externej časti maturitnej skúšky z matematiky písalo vo štvrtok 18. marca 2010 celkovo 9 787 žiakov. Na jeho riešenie mali vyhradených 120 minút. Na 37 školách vypĺňalo 731 maturantov test v elektronickej forme v rámci pilotného projektu Maturity on-line.
     Žiaci národnostných menšín dnes písali testy externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry (2 623 žiakov) a ukrajinského jazyka a literatúry (27 žiakov). Test externej časti maturitnej skúšky začali vypĺňať o 9:45 h. Na jeho riešenie mali vymedzených 90 minút.
     O 12:20 h boli v Slovenskom rozhlase vyžrebované a vyhlásené 4 témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktoré boli následne zverejnené na 17 internetových stránkach. Stredoškoláci mali na napísanie slohovej práce na jednu vybranú tému určených 150 minút.
     Výsledky žiakov v externej časti maturitnej skúšky budú školám dodané v elektronickej forme 5. mája 2010, v papierovej forme im budú doručené do 7. mája 2010.
     Ministerstvo školstva SR a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania si dovoľujú poďakovať všetkým učiteľom, riaditeľom stredných škôl, školským koordinátorom, predsedom školských a predmetových maturitných komisií a hodnotiteľom za regulárny priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok v ich školách. Svojím vysokým pracovným nasadením, profesionalitou a odbornosťou zabezpečili také podmienky, aby vedomosti a zručnosti našich žiakov mohli byť v celoslovenskom meradle ohodnotené objektívne. Všetkým učiteľom prajeme, aby aj pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky našli v odpovediach žiakov zúročenie výsledkov svojej kvalitnej a obetavej práce.

Fotogaléria

Bratislava 19. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku