Školskí inšpektori budú v regiónoch diskutovať s učiteľmi

19.03.2010

     Odborným seminárom 24. marca 2010 v Bratislave budú pokračovať stretnutia pedagógov so zástupcami Štátnej školskej inšpekcie vo všetkých krajoch Slovenska. Témou stretnutí je Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v šk. roku 2008/2009.
Staršia informácia
     Prikladáme aktualizovaný zoznam miest konania seminárov.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku