Vyhodnotenie priebehu druhého dňa maturitných skúšok

17.03.2010

     MŠ SR zastúpené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania potvrdzuje, že aj druhý deň písomných maturitných skúšok prebehol na všetkých zúčastnených stredných školách bez problémov.
    
Maturanti začali o 9:45 h vypĺňať testy externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov. Žiaci, ktorí sa prihlásili na test úrovne B2 Spoločného európskeho referenčného rámca, mali na riešenie 120 minút. Na riešenie testu  úrovne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca mali vymedzených 100 minút.
     O 12:30 h predseda ústrednej maturitnej komisie vyžreboval v budove Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania pod notárskym dohľadom zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov, ktoré boli následne zverejnené na 17 internetových stránkach. Od 13:00 h do 14:00 h písali žiaci eseje na zadanú tému.
     Najväčší záujem prejavili tohtoroční maturanti o externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka (úroveň B2 - 4 074 žiakov, úroveň B1  - 38 555 žiakov). Nasleduje nemecký jazyk (úroveň B2 - 887 žiakov, úroveň B1 - 15 954 žiakov), ruský jazyk (úroveň B2 - 47 žiakov, úroveň B1 - 1 750 žiakov), francúzsky jazyk (úroveň B2 - 105 žiakov, úroveň B1 - 147 žiakov), španielsky jazyk (úroveň B2 - 19 žiakov, úroveň B1 - 64 žiakov). Najmenej žiakov si vybralo taliansky jazyk (úroveň B2  - 4 žiaci, úroveň B1 - 8 žiakov).
     736 žiakov z 37 škôl dnes vypĺňalo elektronické testy z anglického jazyka, úroveň B1. On-line testovanie prebehlo na všetkých zúčastnených školách bez akýchkoľvek problémov, v súlade s časovým harmonogramom. Technické riešenie pilotného projektu on-line maturitnej skúšky už tretí rok umožňuje vybraným školám a žiakom, aby si vyskúšali nové dynamickejšie formy testovania. On-line maturitná skúška otvára nové možnosti využitia informačno-komunikačných technológií v modernom vzdelávacom systéme.
     Zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov sú zverejnené na stránke www.nucem.sk.
Fotogaléria

Bratislava 17. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku