Vyhodnotenie priebehu prvého dňa maturitných skúšok

16.03.2010

     MŠ SR zastúpené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania môže potvrdiť, že prvý deň externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2009/2010 prebehol na stredných školách pokojne a bez problémov. 
     Spolu 62 331  maturantov začalo o 9:45 h vypĺňať testy externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Z toho 59 708 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským písalo test zo slovenského jazyka a literatúry, 2 623 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským písalo test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Na riešenie testu mali maturanti 90 minút.
     O 12:20 h boli v Slovenskom rozhlase vyžrebované a vyhlásené 4 témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktoré boli následne zverejnené na 17 internetových stránkach. Žiaci mali 150 minút na napísanie slohovej práce na jednu vybranú tému. O 14:00 h boli na internetových stránkach zverejnené kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou externých testov. Následne sa pod odborným dohľadom predsedov predmetových maturitných komisií vykonávalo v školách hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou testov externej časti. 
     Podľa krajov malo maturovať zo slovenského jazyka a literatúry 7 535 maturantov v Bratislavskom, 6 507 v Banskobystrickom, 5 100 v Trnavskom, 6 574 v Nitrianskom, 6 773 v Trenčianskom, 8 663 v Žilinskom, 9 811 v Prešovskom a 8 745 v Košickom kraji.
     Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo testy 99 maturantov v Bratislavskom, 213 v Banskobystrickom, 924 v Trnavskom, 1 032 v Nitrianskom a 355 v Košickom kraji.
Fotogaléria

Bratislava 16. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku