Zajtra čaká deviatakov Testovanie 9

09.03.2010

     V stredu 10. marca 2010 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní na Testovaní 9 v Základnej škole na Malokarpatskom námestí 1 v Bratislave.
     Celoslovenské certifikačné Testovanie 9 zajtra absolvujú všetci žiaci 9. ročníkov základných škôl. Externé testovanie nadväzuje na hodnotenie znalostí deviatakov z matematiky a vyučovacieho jazyka, ktoré sa uskutočňovalo od roku 2003.
    Na testovaní sa zúčastňujú všetci žiaci ZŠ príslušného ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci s mentálnym postihnutím testovanie neabsolvujú.
    Cieľom hodnotenia je overenie úrovne  vedomostí  žiakov z matematiky, vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra) a zo štátneho jazyka (žiaci s vyučovacím jazykom národnostných menšín). Testovanie z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry sa bude konať po ukončení testovania zo štátneho jazyka.
    Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
    Náhradný termín certifikačného testovania sa uskutoční 30. marca 2010. Zúčastniť sa na ňom môžu len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní v riadnom termíne.
    Všetky informácie a pokyny k Testovaniu 9-2010 sú zverejnené na internetovej  stránke NÚCEM www.nucem.sk, www.testovanie9.svsmi.sk

Miesto a čas: Základná škola s MŠ, Malokarpatské námestie 1, Bratislava, 7.40 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku