Navigácia

24. zasadnutie Slovensko-poľskej komisie humanitných vied sa uskutočnilo v Prešove

V dňoch 27. septembra - 1. októbra 2022 sa v Prešove uskutočnilo 24. zasadnutie Slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve školstva a vedy Poľskej republiky (ďalej iba „Komisia“).

V dňoch 27. septembra - 1. októbra 2022 sa v Prešove uskutočnilo 24. zasadnutie Slovensko – poľskej komisie humanitných vied

Pri príležitosti 24. zasadnutia Slovensko-poľskej komisie humanitných vied sa uskutočnila dňa 29. septembra 2022 promócia poľskej monografie Dejiny Spiša II (Dzieje Spisza II), ktorá bola realizovaná v rámci pracovnej skupiny Komisie pod vedením prof. Stanisława Sroku a prof. Martina Homzu. Na podujatí boli prítomní členovia Komisie, predstavitelia rezortných ministerstiev školstva oboch krajín, diplomati z oboch krajín, referenti konferencie a ďalší pozvaní hostia. V úvode podujatia hostí privítal predseda slovenskej sekcie Komisie – prof. Peter Káša. Ďalej vystúpil veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave – J. E. Krzysztof Strzałka, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky vo Varšave – Martin Cimerman, rektor Prešovskej univerzity v Prešove – prof. Peter Kónya, riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave – Milan Novotný, honorárny konzul Poľskej republiky na Slovensku – Ján Hudacký, dekanka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove – prof. Beáta Balogová, predsedníčka poľskej časti Komisie – prof. Joanna Goszczyńska, zástupkyňa Ministerstva školstva a vedy Poľskej republiky – Agnieszka Mierzyńska a zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Martina Klofáčová.

V popoludňajších hodinách sa konalo pracovné rokovanie Komisie, v rámci ktorého slovenská a poľská strana prediskutovali aktuálne otázky, predstavili plánované projekty týkajúce sa Komisie. Záverom rokovania Komisie bol podpis Protokolu z 24. zasadnutia uvedenej Komisie. Činnosť Komisie vyplýva z bilaterálneho dokumentu Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky na roky 2003 – 2006, ktorého platnosť sa automaticky predlžuje na ďalší rok.

Dňa 1. októbra 2022 sa v rámci zasadnutia Komisie konala na akademickej pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove vedecká konferencia pod názvom „Obraz Poľska a Poliakov v slovenskom písomníctve v rokoch 1918 – 1945“, na ktorej vystúpili odborníci z oboch krajín.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky