Navigácia

Deti maľujú vojakov

     Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana vyhlásili 19. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl VOJACI OČAMI DETÍ. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií Mladší žiaci (1. až 5. ročník) a Starší žiaci (6. až 9. ročník).
     Záujemcovia, jednotlivci aj kolektívy, môžu posielať svoje výtvarné práce označené názvom, menom autora, spiatočnou adresou, adresou školy, ročníkom a telefonickým kontaktom najneskôr do 15. mája 2019 na adresu Redakcia OBRANA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v obálkach označených nápisom SÚŤAŽ.
     Spomedzi súťažných prác porota zložená z výtvarníkov, zamestnancov rezortu obrany a profesionálnych vojakov vyberie po tri najlepšie diela v každej kategórii. Ocenení získajú diplomy, finančné i vecné ceny. Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien sa uskutoční počas Dňa detí s Ozbrojenými silami SR. Miesto a dátum jeho konania budú spresnené.
     Víťazné práce i fotografie z odovzdávania cien budú vystavené v priestoroch Ministerstva obrany SR, uverejnené v mesačníku Obrana a tiež na rezortnej internetovej stránke. Preto spolu so súťažnými prácami treba zaslať aj písomný súhlas zákonných zástupcov súťažiacich detí so spracovaním osobných údajov súťažiacich na účely verejnej medializácie súťaže a jej výsledkov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky