Navigácia
Skočiť na obsah

Január 2020

Suma príspevku na rok 2020 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15.9.2019 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2020. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2020 vo výške 95,96 EUR mesačne.

Výška príspevku na rok 2020 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2020 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.9.2020.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom ich zriaďovateľov.

Skočiť na začiatok stránky