Kontakty

PhDr. Ivan Hromada, PhD. 
riaditeľ odboru
ivan.hromada@minedu.sk
tel.: + 421 2 59 374 773

Mgr. Miroslava Dujičová, PhD.
miroslava.dujicova@minedu.sk
tel.: +421 2 59 374 775

Ing. Simona Granská
simona.granska@minedu.sk
tel.: +421 2 59 374 779

Mgr. Lucia Otiepková
lucia.otiepkova@minedu.sk
tel.: +421 2 59 374 767

Mgr. Petra Jankovská
petra.jankovska@minedu.sk
tel.: +421 2 59 374 774

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku