Kontakty

Mgr. Miroslava Dujičová, PhD.
miroslava.dujicova@minedu.sk
tel.: +421 2 59 374 775

Mgr. Lucia Otiepková
lucia.otiepkova@minedu.sk
tel.: +421 2 59 374 767

Mgr. Petra Jankovská
petra.jankovska@minedu.sk
tel.: +421 2 59 374 774

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku