Navigácia

Memorandum o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania medzi MŠVVaŠ SR a MŠMT ČR

V dňoch 20. až 22. novembra 2019 sa v Prahe uskutočnilo II. bilaterálne rokovanie medzi Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré nadväzuje na predchádzajúce stretnutie z marca 2019 v Trenčianskych Tepliciach.

Súčasťou bilaterálneho rokovania bol aj podpis Memoranda o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania medzi MŠVVaŠ SR a MŠMT ČR, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania, jeho kvalitu, ako aj úroveň požadovaných výstupov vo vzťahu k potrebám spoločnosti a trhu práce.

Obsahom jednotlivých blokov rokovania boli aktuálne témy týkajúceho sa prijímacích pohovorov na stredné školy, jednotné zadanie záverečných skúšok či maturitná skúška z matematiky. Vytvorenie formátu expertných pracovných rokovaní má prispieť k vzájomnej výmene skúseností v oblasti propagácie a podpory odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania za účelom zvýšenia účasti žiakov a dospelých na oboch segmentoch vzdelávania.

Celé znenie memoranda je dostupné tu: https://www.minedu.sk/memoranda/.
Skočiť na začiatok stránky