Školské knižnice už poznajú svojho absolútneho víťaza

26.11.2019

     Absolútnym víťazom 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice spomedzi 187 školských knižníc v základných a stredných školách sa stala Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne.
     Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Tváre Jozefa Gregora Tajovského vo forme galaprogramu. Na úvod programu zaznela klavírna hudba v podaní žiačky školy. Potom nasledovali jednotlivé príspevky žiakov, ktorí hovorili o študentskom živote Jozefa Gregora Tajovského, jeho láskach, priateľoch, ťažkom učiteľskom povolaní a veľkom národnom cítení. Prezradili aj názvy jeho obľúbených jedál a iné zaujímavosti z jeho súkromného života a fungovania takzvaného Gregorovského salónu. Kvôli autentickosti bolo hovorené slovo žiakov dopĺňané krátkymi videami z jeho života. Program bol doplnený aj o obľúbené Tajovského ľudové piesne, napríklad Na Kráľovej holi, A ja taká čarná, a takisto aj o hymnu Slovenskej republiky v podaní niekoľkých žiakov školy. Záver galaprogramu bol ukončený sabrážou nealkoholického vína a spoločným prípitkom.
     Projekt, ktorý sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, realizovala Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 28. októbra 2019. „Jeho zámerom bolo vytvorenie príležitosti pre všetky školské knižnice, aby si spoločne s celou školskou komunitou a pozvanými hosťami originálnym a zábavným spôsobom pripomenuli dielo a osobnosť nášho popredného prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského,“ povedala odborná garantka celoslovenského projektu Rozália Cenigová.
     Do uvedeného projektu sa mohla zapojiť každá školská knižnica, ktorá zorganizovala podujatie na vyhlásenú tému Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.
     Ocenené školské knižnice, ktoré sa umiestnili na prvom až siedmom mieste, získali od organizátora projektu knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 €. Ďalších päť školských knižníc získalo knižné publikácie od partnerov projektu. Každá z ocenených dvanástich školských knižníc získala ešte knižné publikácie, mapy a náučné tabule od hlavného partnera projektu.

Ďalšie informácie týkajúce sa vyhodnotenia tohto projektu sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

Uvedený projekt je súčasťou troch októbrových projektov Slovenskej pedagogickej knižnice zameraných na podporu čítania, do ktorých sa zapojilo 1 534 škôl s celkovým počtom 176 079 účastníkov.

Slovenská pedagogická knižnica:

Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice

tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku