Navigácia

Štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

     Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku. Okrem štipendií pre diplomantov, štipendií Ernsta Macha pre doktorandov a výskumných štipendií pre postdoktorandov, ktoré majú uzávierku žiadostí 15. októbra, sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní 1 až 3 dni.
     Akcia Rakúsko – Slovensko podporuje aj spoločné projekty, ktorých cieľom je posilnenie spolupráce v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení a doktoráty pod dvojitým vedením. Podporené môžu byť aj inovatívne projekty. Projektoví partneri si zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), projekty však musia byť v súlade s cieľmi programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Projekty možno predkladať do 15. októbra 2019.
     Podrobnosti o programe sú zverejnené na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemcovia môžu využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).
     V roku 2018 Riadiace grémium Akcie posudzovalo 121 žiadostí o štipendiá zo Slovenska (102) a Rakúska (19), pričom rozhodlo o udelení štipendií 84 osobám (71 zo Slovenska a 13 z Rakúska). Zo 6 predložených projektov grémium schválilo päť.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky