Navigácia

Školy vydávajú vzdelávacie poukazy

     Už len dnes a zajtra majú základné a stredné školy čas na vydanie vzdelávacích poukazov na mimoškolskú činnosť svojim žiakom. Podľa zákona tak musia urobiť do 10. septembra 2019. Následne, do 25. septembra 2019, si žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 eur (3,2 eura na 1 mesiac).
     Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo  školskom zariadení. Môže ísť aj o centrá voľného času či základné umelecké školy. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte rezortu školstva, napríklad na dohodovacie konanie.
     V minulom školskom roku bolo využitých takmer 560 000 poukazov, za ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyplatilo zriaďovateľom viac ako 17,7 mil. eur.

Ilustračné foto: TASR


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky