Revízia výdavkov na vzdelávanie (2017)

Záverečná správa revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravilo Záverečnú správu revízie verejných výdavkov pre oblasť regionálneho a vysokého školstva ako súčasť vládneho projektu Hodnoty za peniaze. Záverečná správa vychádza z priebežnej správy, ktorú rozpracováva do konkrétnych opatrení. Revízia výdavkov je nástroj pomáhajúci vládam hľadať priestor vo verejných politikách na efektívnejšie využívanie verejných prostriedkov a tým aj poskytovanie lepších verejných služby pre občanov dlhodobo udržateľným spôsobom.
 
Revízia výdavkov na vzdelávanie posudzuje výdavky v ročnom objeme 3 % HDP. Identifikuje oblasti a opatrenia s potenciálom prínosu najvyššej hodnoty za dodatočne vynaložené resp. v súčasnosti vynakladané finančné prostriedky. Okrem plošného zvyšovania platov učiteľov by mali byť prioritami predovšetkým postavenie mladých učiteľov, väzba odmeňovania na kvalitu učiteľov, vrátane väčšieho podielu odmien na mzde, reforma procesu akreditácie vysokých škôl a zlepšenie kvality a dostupnosti údajov o výsledkoch žiakov a absolventov. Revízia zároveň identifikuje potenciál na úspory v racionalizácii siete regionálneho školstva, zrušení kreditových príplatkov, zvýšení podielu študentov nepokračujúcich v magisterskom štúdiu a fungovaní pridružených organizácií.
 
Vláda schváli revíziu spolu s rozpočtom verejnej správy do 15. októbra.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky