Január 2019

     Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa (ďalej len „AU“) pre jednotlivé školy na obdobie 1. – 8./2019. Výška príspevku na osobné náklady na 1  AU  /1  mesiac je  924,00 €.
 
     V máji 2018 požiadali školy o pridelenie finančných prostriedkov na 5 845 AU pre 16 583 žiakov. Požiadavky oproti predchádzajúcemu zberu (september 2018 ) sa zvýšili o 571 AU (o 10,8 %).
 
     Od 1. januára 2019 poskytuje ministerstvo v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu finančné prostriedky na 2 377,50  AU, t. j. vykrýva žiadosti škôl  na 40,7 %
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku