Konečný upravený rozpočet na rok 2018

Na webovom sídle ministerstva sme zverejnili konečný upravovaný rozpočet príspevkov na lyžiarske výcvikové kurzy (ďalej LVK) v roku 2018. Úprava rozpočtu v roku 2018 bola vykonaná z  dôvodu:

 - zvýšenia počtu žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa chceli zúčastniť LVK a neboli uvedení v EDUZBERE 2017 a žiadosť bola v súlade s metodickým pokynom vydaným pre rok 2018; 

- zníženia počtu žiakov, ktorí sa nezúčastnili LVK roku 2018 a bol im poskytnutý príspevok na základe toho, že ich škola nahlásila v EDUZBERE 2017;

- nižších výdavkov na LVK  ako  150 € /žiaka.

Školy vrátili nevyčerpané  finančné prostriedky z týchto dôvodov, nakoľko ich môžu čerpať len na stanovený účel.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku