Aktuálne

     Aktuálne informácie o termínoch zasadnutí Výboru, výzvach na nových členov a ďalšie informácie v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania z Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, prípadne jej výborov a iných inštitúcií.

  • Pozvánka na 18. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku