Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

21.01.2013 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2013-4 "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Rozvoj stredného odborného vzdelávania".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2013-4


Oprávnený žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 25. marec 2013

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku