Užitočné linky


 
Podujatia v oblasti počítačovej a informatickej vedy (CVTI)
 
Iniciatíva elektronickej karty študenta EÚ má za cieľ skvalitniť mobilitu študentov v Európe.  Táto platforma umožní komunikáciu medzi informačnými systémami vysokoškolských inštitúcií v Európe a uznávať tak štatút a identitu študentov.
 
Erasmus bez papiera je iniciatívou 11 partnerských inštitúcií zložených z verejných inštitúcií, organizácií vysokoškolského vzdelávania a firiem. Ich cieľom je, aby sa výmena informácií o študentoch pre programy mobility v rámci vysokých škôl realizovala úplne elektronicky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku