Navigácia

20 rokov programu Erasmus Mundus

Erasmus Mundus sa realizuje od roku 2004 s cieľom zvýšiť príťažlivosť a excelentnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania a prilákať talenty do Európy. Jeho 20. výročie oslavujeme už ako súčasť jedinečného vzdelávacieho programu Erasmus+. Konferencia k tomuto významnému míľniku ukázala príbeh líderky Sristi KC z Nepálu. Sristi sa venovala tancu a po nehode stratila ako 16-ročná zrak. Štipendium Erasmus Mundus jej umožnilo absolvovať medzinárodný magisterský študijný program Choreomundus o tanečnej praxi, vedomostiach a dedičstve, realizovaný konzorciom z Nórska, Francúzska a Maďarska. Tento mimoriadny zážitok jej úplne zmenil život a dnes ukazuje cestu mnohým ďalším.

Erasmus Mundus prináša pre svet magisterské študijné programy, ktoré sú organizované spoločne viacerými vysokými školami. To znamená, že študent nemá svoju domácu univerzitu, ale postupne rovnocenne študuje na viacerých vysokých školách v EÚ, resp. vo vybraných krajinách. Správa o iniciatíve ErasmusMundus informuje, že do roku 2024 sa podarilo realizovať 349 unikátnych spoločných magisterských programov, ktoré sprostredkovalo 600 vysokých škôl. Študijné programy Erasmus Mundus boli najskôr prístupné pre študentov prichádzajúcich z celého sveta. Po rozšírení programu sa k európskym poskytovateľom pripojili vybrané univerzity zo 108 krajín neasociovaných v programe Erasmus+, a tak sa program otvoril aj pre európskych študentov.

Na štúdium Erasmus Mundus sa doteraz zapísali študenti zo 179 krajín. 34 197 študentov získalo štipendium a ďalších 13 000 sa zapísalo do programov bez finančného grantu. Najviac študentov prišlo z Indie, Brazílie, Číny, Mexika a Pakistanu. Pre Erasmus Mundus je mobilita esenciálnou súčasťou – poslucháč absolvuje moduly v rôznych krajinách. Takto študenti zrealizovali 111 617 mobilít, z ktorých 10 478 bolo mimo EÚ (väčšinou z Veľkej Britácie, ale aj USA, Japonska, Brazílie, Číny, Kanady a Austrálie). Na záver študenti dostali diplom potvrdený všetkými univerzitami, kde študovali. Slovenské vysoké školy v rámci projektových konzorcií poskytli modul 141 študentom. Najviac modulov bolo absolvovaných vo Francúzsku (viac ako 17 000), Španielsku (viac ako 12 000) a Nemecku (viac ako 10 000).

Približne tretina absolventov sa rozhodla zostať v Európe a do domovskej krajiny sa postupne vracajú dekádu po získaní magisterského titulu.

Konferencia „Erasmus Mundus 20th Anniversary conference“ vytvorila priestor na ocenenie úsilia všetkých zapojených vysokých škôl, dosiahnutých mimoriadnych výsledkov a širokú diskusiu o budúcnosti tejto iniciatívy.

Informácie o Erasmus Mundus programoch poskytuje Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky