2. zasadnutie slovensko-talianskej komisie pre vedecko-technickú spoluprácu

04.05.2009

    Delegáciu veľvyslankyne Talianskej republiky v SR Brunelly Borzi privítala riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji sekcie vedy a techniky MŠ SR Andrea Danková. Zmiešaná slovensko-talianska komisia pre vedecko-technickú spoluprácu zasadala 28. apríla 2009 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR.
     Na svojom druhom stretnutí komisia odsúhlasila podporu desiatim návrhom projektov vzájomnej spolupráce s riešením v období rokov 2009 - 2011. Projekty zahŕňajú oblasti základného výskumu, využívanie nových technológií a materiálov, informačno-komunikačných technológií, biológie, medicíny a poľnohospodárstva.
     Zároveň boli prediskutované možnosti rozvoja ďalšej spolupráce, aktualizácia súčasnej dohody o vedecko-technickej spolupráci, a tiež odstránenie administratívnych bariér.
Fotogaléria

Bratislava 4. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku