2. Sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií

     S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a objaviť možnosti budúcej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa 21. – 23. septembra 2015 uskutoční na Slovensku 2. Sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií.
     Rokovaní sa zúčastnia predstavitelia Číny + 16 krajín strednej a východnej Európy - Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenskej republiky, Slovinska a Srbska.
     Sympózium, ktorého jednotlivé podujatia sa budú konať v Bratislave, Trenčine, Žiline a Nitre, poskytne príležitosť pre vládnych predstaviteľov, expertov a manažérov v oblasti inovácií, vytvoriť vzájomne prospešné vzťahy a umožniť zdieľanie znalostí a ideí. Sympózium zahŕňa prednášky slovenských expertov v oblasti inovácií a technológií a taktiež návštevy spoločností pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. Otvorenie sympózia 21. septembra budete môcť sledovať online na stránke www.cvtisr.sk/symposium, kde je umiestnený link na online prenos.
     Hlavnými organizátormi vedeckého Sympózia je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií a Slovensko – čínska obchodná komora, ďalej národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR,  Ministerstvo financií SR, Žilinská univerzita, Slovenská akadémia vied a ďalší predstavitelia významných spoločností pôsobiacich na domácom aj zahraničnom trhu.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky