Január 2018

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa (ďalej len „AU“) pre jednotlivé školy na obdobie 1. – 8./2018. Výška príspevku na osobné náklady jedného asistenta učiteľa na 1 mesiac je 840,00 €.

V septembri 2017 požiadali školy o pridelenie finančných prostriedkov na 5 274 AU pre 15 237 žiakov. Požiadavky oproti predchádzajúcemu zberu (september 2016) sa zvýšili o 1 372 AU (35,2 %).

Od 1. januára 2018 poskytuje ministerstvo v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu finančné prostriedky na 2 309 AU, t. j. vykrýva žiadosti škôl o AU na 43,8 %
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku