December 2017

Na webovom sídle ministerstva školstva sú zverejnené počty asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre jednotlivé školy pridelené od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku