Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší – nové termíny

  • Dátum: 12.05.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opätovne organizuje informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/1.1.1-01 s názvom "V základnej škole úspešnejší".
     Semináre sú určené pre nových žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, pričom seminár organizovaný v Banskej Bystrici je prioritne určený pre žiadateľov zo stredného a východného Slovenska, ktorí ešte nepredložili projekt.

Termíny a miesto konania seminárov:
  • 17. 5. 2017 - Bratislava
  • 18. 5. 2017 - Banská Bystrica
      Podrobnosti o presnom mieste konania, programe a možnosti prihlasovania sa na semináre nájdete v prílohách.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku