Minister Dušan Čaplovič rokoval o novele vysokoškolského zákona s Radou vysokých škôl

  • Dátum: 19.07.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes 19. júla 2012 zúčastnil na zasadnutí Rady vysokých škôl, ktoré sa konalo na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. So zástupcami vysokých škôl minister hovoril o predloženej novele vysokoškolského zákona. Tú rezort predložil na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa skončí 31. júla 2012.

Fotogaléria

Bratislava 19. júl 2012

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku