Národný štandard finančnej gramotnosti

     Národný štandard finančnej gramotnosti je stratégia vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií. Materiál vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku