Navigácia

17. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč

Dúhový kolotoč je celoslovenská súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí a mládeže a je určená deťom materských škôl. Cieľom akcie je podporovať deti predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní fantazijných predstáv, rozvíjaní výtvarnej obrazotvornosti. Vďaka dlhoročnej tradícii sa výtvarná súťaž teší veľkému záujmu detí, učiteliek i odbornej verejnosti. Téma 17. ročníka súťaže bola „Namaľuj mi pesničku“.

Namaľuj mi pesničku

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaž organizovalo Krajské pracovisko NIVAM v Banskej Bystrici, v spolupráci s mestom Banská Bystrica. 

Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 157 materských škôl z celého Slovenska s celkovým počtom 864 výtvarných prác. Diela najmenších autorov hodnotila odborná päťčlenná komisia. Súčasťou vernisáže, ktorá sa konala na Radnici mesta Banská Bystrica bolo aj slávnostné odovzdávanie cien. 

Škôlkari sa mohli tešiť z balíčkov na rozvíjanie kreativity, kde našli napríklad farbičky, fixky či iné výtvarné pomôcky. Vybrané diela najmenších autorov sú pre verejnosť vystavené v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica do 12.6.2023.

Ocenené práce detí:

 

  • Jednotlivci

Deti MŠ

Alexandra Dobríková, ZŠ s MŠ, Podkonice 284, Podkonice

Simona Kučerová, Prvá SMŠ, Zvolenská 32, Martin

Kristína Lovičová, ZŠ s MŠ, B.Němcovej 17, Brezno

Christofer Nemeš, MŠ, Kpt. Nálepku 7, Lipany

Dorothea Kaminská, MŠ, Skalité – Ústredie 632, Skalité

Filip Vencel, MŠ, 8. mája 2, Šaľa

Jakub Hlávko, MŠ, Mierová 315/10, Považská Bystrica

 

Deti MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Etelka Vitaiová, Špeciálna MŠ – Spojená škola, Hradná 7, Komárno

 

  • Kategória skupín

Materská škola, Švermova 1, Sabinov

 

  • Cena primátora mesta Banská Bystrica

Nina Dolinajcová, MŠ, Radvanská 28, Banská Bystrica

 

  • Cena poroty za pedagogický prístup

Mária Niklová, MŠ, Radvanská 28, Banská Bystric


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky