16.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-9 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2012-9


Oprávnený žiadateľ: Ústav informácií a prognóz školstva


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 17. december 2012


Riadiaci orgán resp. Ústav informácií a prognóz školstva do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky