16. zasadnutie - 10. decembra 2018

Predsedajúca Výboru: Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR - p. Martina Lubyová

Miesto konania Výboru: MŠVVaŠ SR, Stromová 1, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku