Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Výzvy na predkladanie národných projektov

Na základe operačného programu Výskum a vývoj sú vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Výzvy obsahujú základné informácie o podmienkach predkladania žiadostí ako napríklad celkový objem alokovaných finančných prostriedkov, časový harmonogram prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, účel oblasti podpory/schémy štátnej pomoci, opis oprávnených aktivít, pokyny a formuláre pre žiadateľov, spôsob poskytovania informácií pre žiadateľov a ďalšie.

 • Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2015-3
 • Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2015-2
 • Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2015-1
 • Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/RKZ/NP/2013-2
 • Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2013-1
 • Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1
 • Priame zadanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1
 • Písomné vyzvanie – iniciatíva JEREMIE, Opatrenie 2.2
 • Písomné vyzvanie – iniciatíva JEREMIE, Opatrenie 4.2
 • Uzavretá výzva – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1
 • Priame zadanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2
 • Priame zadanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1
 • Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku