Rok 2015

V máji 2015 poskytne MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice základným školám podľa:
  1. počtu žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka v školskom roku 2014/2015 (použité budú údaje zo štatistických výkazov zo septembra 2014 od CVTI) a
  2. výšky príspevku 11 €  na žiaka.
Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR.

Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 10. decembra 2015 na účet poskytovateľa. Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať v súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného úradu k vráteniu nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2015.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky