Január 2016

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa pre jednotlivé školy na obdobie 1. – 8./2016.
 
Výška príspevku na osobné náklady asistenta učiteľa na 1 mesiac je 710,00 €, čo na kalendárny rok predstavuje 8 520 €.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku