Oznámenie o zverejnení nových tlačových správ OLAF-u

  • Dátum: 08.02.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať o zverejnení dvoch nových tlačových správ vydaných odborom Centrálny kontaktný útvar OLAF a boja proti korupcii. 

Bližšie informácie sú dostupné na nasledovných odkazoch:

http://www.olaf.vlada.gov.sk/26185/organizacne-zmeny-olafu-od-1-februara-2012.php

http://www.olaf.vlada.gov.sk/26186/komplexna-reforma-pravidiel-na-ochranu-udajov-v-europskej-unii.php

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku