15. zasadnutie - 12. marca 2018

Predsedajúca Výboru: členka Výboru za MŠVVaŠ SR - p. Katarína Ondrášová (poverená predsedníčkou Výboru, ministerkou p. Martinou Lubyovou)

Miesto konania Výboru: MŠVVaŠ SR, Stromová 9, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku