15. ročník Grand Prix Chimique 2021

V dňoch 21. 9. 2021 - 27. 9. 2021 sa v Bratislave uskutočnil 15. ročník Medzinárodnej chemickej súťaže Grand Prix Chimique.

logo IUVENTA

Grand Prix Chimique je medzinárodná súťaž študentov odborných škôl so zameraním na štúdium chémie. Nadväzuje na národné výberové kolá - na Slovensku celoštátne kolo Chemickej olympiády. Organizátormi tohto ročníka boli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, spolu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského. Hosťovanie tejto súťaže sa tak po 20 rokoch vrátilo na Slovensko. Zúčastnilo sa jej šesť krajín s dvanástimi reprezentantmi. Súčasťou každej zahraničnej delegácie boli aj mentori jednotlivých tímov a členovia medzinárodnej poroty.

Spolu s reprezentantami zo Slovenska, sa zúčastnili aj reprezentanti z Česka, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Chorvátska. Súťaž pozostávala z dvoch súťažných dní, ktoré boli zamerané na chemickú analýzu a organickú syntézu. Za perfektnú prípravu súťažných úloh ďakujeme Michalovi Májekovi, Pavlovi Májekovi a Pavlovi Tarapčíkovi ako aj celému odbornému organizačnému tímu z Univerzity Komenského pod vedením doc. RNDr. Martina Putalu, PhD., ktorý bol zároveň predsedom medzinárodnej poroty.

Slovenská delegácia, bola zložená s reprezentantov Evy Jazmíny Tomečkovej, Patrika Hollého, mentorky Martiny Gánovskej a porotkyne Aleny Kulichovej.

  1. miesto a zlatú medailu získali Eva Jazmína Tomečková (Slovensko) a Attila Ordasi (Maďarsko)
  2. miesto a striebornú medailu získali Alica Tomášková (Česko) a Jiří Houska (Česko)
  3. miesto a bronzovú medailu získal Patrik Hollý (Slovensko)

Najúspešnejšou riešiteľkou chemickej analýzy sa stala Eva Jazmína Tomečková a najúspešnejším riešiteľom organickej syntézy sa stal René Wagner (Nemecko).

Sme veľmi radi, že na Slovensku i v medzinárodnom priestore vyrastá silná generácia chemikov, budúcich vedcov a inžinierov, ktorí budú napomáhať riešeniu súčasných i budúcich výziev, pred ktorými ako spoločnosť stojíme.

Všetkým súťažiacim gratulujeme k účasti, dosiahnutým výsledkom a tešíme sa na ďalšie predmetové a postupové súťaže.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky