Výzva v roku 2015

V roku 2015 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe 27.03.2015. Záujemci mohli podať žiadosť o grant do 15. 5. 2015. Záujem o získanie štipendistu prejavilo šesť rezortov, celkovo na 7 pozícií.

Na základe výzvy zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o možnosti žiadať o štipendium v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe požiadalo o štipendium19 uchádzačov. Z 19 žiadostí boli 2 žiadosti vyradené pre formálne nedostatky. Zvyšných 17 žiadostí bolo hodnotených v prvom kole výberového procesu podľa umiestnenia študijnej oblasti v rebríčku študijných oblastí Times Higher Education 2014/2015, podľa výšky požadovaných študijných nákladov a priemerným hodnotením od dvoch externých hodnotiteľov.

V prvom kole výberového procesu bolo vybraných 14 žiadateľov (keďže počet žiadateľov bol väčší ako dvojnásobok počtu pozícií), ktorí boli pozvaní do druhého kola – na osobný pohovor, ktorý sa s nimi uskutočnil 16. júna 2015.
Poradie žiadateľov pozvaných na osobný pohovor na základe študijného programu, požadovanej výšky grantu a hodnotenia externými hodnotiteľmi:
 
poradie priezvisko meno vysoká škola počet bodov
1 Váry Šimon University of Oxford 81,67
2 Varsik Samo
University College London
74,7
3 Varsik Samo University of Oxford 72,32
4 Krasulová Katarína Columbia Law School 68,23
5 Lackovič Peter Lund University School of Economics and Management 67,88
6 Vaľková Katarína Wirtschaftsuniversität Wien 64,79
7 Staňák Michal Universität Wien 64,73
8 Gajdoš Michal
King's College London
64,47
9 Benko Michal Westfälische Wilhelms Universität Munster 64,94
10 Kačmárová Andrea University of Birmingham 60,32
11 Milenovský Martin University of Cambridge 58,05
12 Pacholská Denisa Johns Hopkins University 57,08
13 Poniščjaková Veronika The University of Nottingham 47,91
14 Čiefová Adriana King's College London 47,52


Na základe rozhodnutia výberovej komisie na posúdenie žiadostí o štipendium v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe bolo štipendium udelené týmto štyrom štipendistom:
- Samo Varsik, University College London
- Katarína Vaľková, Wirtschaftsuniversität Wien
- Andrea Kačmárová, University of Birmingham
- Martin Milenovský, University of Cambridge

Martin Milenovský sa vzdal nároku na poskytnutie štipendia. Následne bolo štipendium udelné Denise Pacholskej, Johns Hopkins University.

Výber je výsledkom preferencii jednotlivých rezortov, ktoré obsadzujú pozíciu, hodnotenia v prvom kole a preferencia žiadateľov o grant.
  • Výzva v roku 2015
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku