14. zasadnutie - 11. decembra 2017

Predsedajúci Výboru: Štátny tajomník MŠVVaŠ SR - p. Peter Krajňák (poverený predsedníčkou Výboru, ministerkou p. Martinou Lubyovou)

Miesto konania Výboru: MŠVVaŠ SR, Stromová 9, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku