Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Aktuality

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na čerpanie OP VaI

27.04.2018 -       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes 27. apríla 2018 vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) na podporu teamingových výskumných centier…

Neformálne vzdelávanie riaditeľov v rámci projektu IT Akadémia sa stretlo s veľkým záujmom

22.02.2018 -      Vyše 360 riaditeľov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa v uplynulých týždňoch zúčastnilo na prvých stretnutiach neformálneho vzdelávania v rámci národného projektu IT  Akadémi…

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší – 2. kolo

05.12.2017 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje organizuje ďalšie kolo informačných seminárov p…

Rezortu školstva sa podarilo dohodnúť spustenie eurofondov pre vedcov už v tomto roku

16.11.2017 -      Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto roku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na včerajšom 8. zasadnutí  mo…

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve "V základnej škole úspešnejší"

15.11.2017 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných ži…

Národný projekt IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied

13.11.2017 -      Vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky …

Ďalšie kolo výzvy „V základnej škole úspešnejší“ - žiadosti i informačné semináre

06.11.2017 -      V poradí už 4. hodnotiace kolo k výzve V základnej škole úspešnejší otvára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operač…

Sekciu štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR posilní Rastislav Igliar

26.10.2017 -      Sekcia štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola v týchto dňoch personálne posilnená o experta Mgr. Rastislava Igliara.      Rastislav Igliar je absolve…

Národný monitorovací výbor eurofondov rokoval v Piešťanoch

04.10.2017 -      Za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, predstaviteľov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a ďalších orgánov štátnej správy…

Ministerka školstva Martina Lubyová zrušila výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

19.09.2017 -      Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK (DSV), ku ktorej sa vo svojom li…
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku