Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Aktuality

Na Skalnatom plese uviedli do prevádzky nový ďalekohľad s priemerom 130 centimetrov

03.11.2014 -      Vo štvrtok 30. októbra 2014 bol v observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese slávnostne uvedený do prevádzky nový 1,3-metrový zrkadlový ďalekohľad. Ide o významnú udalosť v ž…

Projekt PRINED mení filozofiu školy - od segregácie cez integráciu k inklúzii

31.10.2014 -      Začleňovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do škôl v rámci inkluzívneho vzdelávania bolo témou dvojdňovej odbornej konferencie, ktorá sa konala 23. a 24. októbra 2014 v Bansk…

EK schválila Slovensku operačný program Výskum a inovácie

29.10.2014 -      Európska komisia schválila Slovensku operačný program (OP) Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020.      „V tomto operačnom programe je pre Slovensko pripravených 2,266 mili…

Národné podnikateľské centrum podporuje spoluprácu výskumnej a firemnej sféry

09.10.2014 -      Podporovať spoluprácu vedecko-výskumných a podnikateľských subjektov je hlavným cieľom Národného podnikateľského centra. Na jeho vytvorení pracuje Centrum vedecko-technických informácií SR …

Unikátnou myšlienkou prerazili vo svete nových technológií

08.10.2014 -      Zvýšenie efektívnosti výroby energie z alternatívnych palív a zváranie bez negatívneho vplyvu na životné prostredie sa usiluje zaviesť do praxe Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštit…

Slovenský výskum zlepšuje liečebné postupy

30.09.2014 -      Výskum na slovenských vysokých školách začína byť s pomocou finančných prostriedkov Európskej únie špičkový. Mnoho excelentných centier prináša riešenia svetovej úrovne. K takým patria aj v…

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013

26.09.2014 - Na webovom sídle MŠVVaŠ SR bolo dňa 26.9.2014 zverejnená Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013.  

Výskum mikroklímy Nitry prekvapil aj vedcov

12.09.2014 -      Kolektív výskumníkov z oblasti fyziky, chémie, environmentalistiky a matematiky sa dopracoval k originálnym výsledkom vedeckého projektu financovaného z eurofondov. Realizovala ho Univerzit…

V centrách UMB vedia simulovať hrozby aj bezpečnosť

10.09.2014 -      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vďaka eurofondom vybudované dve centrá excelentnosti zamerané na krízové situácie. Vedecký tím v nich dokáže simulovať nielen prírodné katastrof…

Minister školstva Peter Pellegrini odvolal riaditeľa Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy

26.08.2014 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini odvolal riaditeľa Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (AŠFEÚ) Mariána Kostolányiho.      „Vzhľadom na moju nespokojnosť…
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku