Kontakty

sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Peter Viglaš (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 561 Fax: 02/59374 568 sekretariat.ssfeu@minedu.sk

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku