Často kladené otázky

Za účelom efektívnej a transparentnej komunikácie so žiadateľmi a konečnými prijímateľmi/príjemcami pomoci sú zverejňované najčastejšie otázky s príslušnými odpoveďami zodpovedných orgánov .

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku