COFOG – klasifikácia výdavkov verejnej správy

Štatistický úrad SR podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike vydal novú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG) vyhláškou č. 257/2014 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2015. Nová klasifikácia nahradila doterajšiu klasifikáciu, vydanú vyhláškou ŠÚ SR č. 195/2003 Z.z.
 
Klasifikácia výdavkov COFOG slúži hlavne pre potreby štatistického zisťovania a medzinárodného porovnávania štatistických dát.
 
Klasifikácia COFOG klasifikuje výdavky podľa ich funkcie a nie podľa inštitúcie, ktorá tieto výdavky realizovala.
  • Otázky a odpovede (aktualizované 17. 4. 2015)
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku