13.11.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2009-7

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy ".Kód priameho zadania: OPV/K/NP/2009-7

 Oprávnený žiadateľ: Štátny pedagogický ústav

 Dátum uzávierky priameho zadania je 29.januára 2010

Riadiaci orgán resp. Štátny pedagogický ústav do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky