13. zasadnutie - 15. marca 2017

Predsedajúca Výboru: Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR - p. Oľga Nachtmannová (poverená predsedom Výboru, ministrom p. Petrom Plavčanom)

Miesto konania Výboru: Národný ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, Bratislava


Dokumenty zo zasadnutia:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku