Vyšlo nové číslo Učiteľských novín

  • Dátum: 10.12.2014
Milí čitatelia, pedagogickí pracovníci,

v utorok 9. decembra 2014 vyšlo v poradí už 58. číslo Učiteľských novín, v ktorých opäť nájdete zaujímavé články či informácie.
     UN sa na titulnej strane vracajú k vymenovaniu nového ministra školstva Juraja Draxlera. V rozsiahlych príspevkoch sa noviny venujú problematike kvality vzdelávania budúcich učiteľov na pedagogických fakultách, ako aj porovnaniu zázemia pedagógov vo svete na základe publikácie OECD Education at Glance 2014.
     Obsiahlym článkom si noviny pripomínajú aj nedávno skončenú prehliadku výrobkov a služieb stredných odborných škôl JUVYR, ako aj o množstve zaujímavých akcií a aktivít v školstve.
      Najnovšie číslo Učiteľských novín nájdete v elektronickej podobe na stránke národného projektu ŠIOV.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku